Addresses

Ethereum Mainnet

Contract
Address
AMM Aggregator
0x81391d117a03A6368005e447197739D06550D4CD
Uniswap v2 AMM Aggregator Model
0xfc1665bd717db247cdfb3a08b1d496d1588a6340
Sushiswap v1 AMM Aggregator Model
0x5d0dec4ae7ec2f0ca9bab4f4aab9ec8cbcaff0a3
Balancer v1 AMM Aggregator Model
0xed8dcd8d9c465a31a153783b08c112486b5f7dda
Mooniswap v1 AMM Aggregator Model
0x6f0eebe59aff0734ebb9e00e0d660921b1bca123
Farming Uniswap V3 Factory
0xac4a84996784e5b1b0d03026047a9b53fa5b1e74
Farming Multi-AMM Factory
0x6bc8530fecc0001b9fc0bf5daa17873e847616ed
Routines Factory
0xf6f502e86fa906c2a31554df27a160a3517bad58

Ethereum Rinkeby

Contract
Address
AMM Aggregator
0x6BAD2Db0aEf60986a31eb9cC1180564e3d660f86
Farming Uniswap V3 Factory
0xfefEca4CCE9298187d5aadb7619a75fbBCBad974
Routines Factory
0xe21aDFE207e815B2a3d4aA72d2D6fE64AF6caaD6